Nurkowanie wrakowe (Wreck Diving)

Try-scuba-diving-SSI

Wreck diving – nurkowanie wrakowe

Widzieć wrak z bliska, poczuć historię z nim związaną daje niezapomniene wrażenia i na zawsze zapadnie w Waszej pamięci. Aby móc tego doświadczyć należy ukończyć ten kurs. W jego trakcie dowiesz jaki sprzęt jest niezbędny schodząc w pobliże wraku, co mówi prawo, jak takie nurkowanie zaplanować i jak unikać niebezpieczeństw, na które możemy się natknąć podczas tego typu nurkowań.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat specjalizacji . Organizacja SSI zalicza tą specjalizację jako kolejny etap rozwoju na ścieżce kariery nurkowej. Szkolenie to dedykowane jest dla osób z min OWD z bardzo dobrze opanowaną pływalnością i dobrym zużyciem powietrza.

Try-scuba-diving-SSI

Advanced Wreck Diving – zaawansowane nurkowanie wrakowe

Pasjonują Cię wraki i chciałbyś zobaczyć je od środka?

Widzieć wrak z bliska, wpłynąć do niego i poczuć historię z nim związaną daje niezapomniene wrażenia i na zawsze zapadnie w Waszej pamięci. Aby móc tego doświadczyć należy ukończyć ten kurs. W jego trakcie kursu „Wreck Diving” dowiedziałeś się w jaki sprzęt jest niezbędny schodząc na wraki, co mówi prawo, jak takie nurkowanie zaplanować i jak unikać niebezpieczeństw, na które możemy się natknąć podczas tego typu nurkowań. Na kursie zaawansowanym dojdzie jeszcze opcja wpływania do środka wraku z umiejętnością poręczowania

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat specjalizacji . Organizacja SSI zalicza tą specjalizację jako kolejny etap rozwoju na ścieżce kariery nurkowej. Szkolenie to dedykowane jest dla osób z min OWD oraz wykonanymi 24 nurkowaniami z bardzo dobrze opanowaną pływalnością i dobrym zużyciem powietrza.

Wymagania wstępne:

  • Posiadanie skończonego kursu Open Water Diver
  • Bardzo dobrze opanowana pływalność
  • W przypadku Advanced Wreck Diving, zalogowane minimum 24 nurkowania

Wybierz swoją specjalizację

Wreck Diving

1200 zł

🤿 Cyfrowe podręczniki Wreck Diving SSI

🤿 Zajęcia teoretyczne

🤿 Część praktyczna na wodach otwartych – minimum 2 nurkowania

🤿 Rejestrację oraz opłatę licencyjną w organizacji SSI

🤿 Certyfikat organizacji SSI w wersji elektronicznej

Advanced Wreck Diving

1350 zł

🤿 Cyfrowe podręczniki Advanced Wreck Diving SSI

🤿 Zajęcia teoretyczne

🤿 Część praktyczna na wodach otwartych – minimum 4 nurkowania

🤿 Rejestrację oraz opłatę licencyjną w organizacji SSI

🤿 Certyfikat organizacji SSI w wersji elektronicznej 

* Cena nie zawiera: opłaty za bazę nurkową (około 40-50 zł za dzień) oraz kosztów dojazdów i noclegów