Nawigacja

Try-scuba-diving-SSI

Już na kursie OWD każdy nurek poznał kompas i nauczył się nim posługiwać.

Ten kurs znacznie rozszerzy ten temat, ponieważ oprócz nawigowania za pomocą kompasu, nauczysz się wykorzystywać nawigacje naturalną. Dowiesz się również jak odnaleźć drogę powrotną do miejsca w którym wchodziliśmy do wody oraz poznasz technikę jak dobrze oszacować dystans.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat specjalizacji. Organizacja SSI zalicza tą specjalizację jako kolejny etap rozwoju na ścieżce kariery nurkowej

  • Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat specjalizacji. Organizacja SSI zalicza tą specjalizację jako kolejny etap rozwoju na ścieżce kariery nurkowej
  • Szkolenie to dedykowane jest dla osób z OWD

Wymagania wstępne:

  • Posiadanie skończonego kursu Open Water Diver

Wybierz miejsce swojego szkolenia

Wody otwarte
(np. Honoratka)

700 zł

🤿 cyfrowe podręczniki Navigation Diving SSI

🤿 zajęcia teoretyczne

🤿 część praktyczna na wodach otwartych oparta o 2 nurkowania

🤿 certyfikat organizacji SSI w wersji elektronicznej

🤿 rejestrację oraz opłatę licencyjną w organizacji SSI

🤿 możliwość transportu busem nurkowym

* Cena nie zawiera: opłaty za bazę nurkową (około 40-50 zł za dzień) oraz kosztów dojazdów i noclegów