Doskonała pływalność (Perfect Buoyancy)

Try-scuba-diving-SSI

Zacznij doskonalić swoją pływalność pod okiem naszych instruktorów już dziś!

Specjalizacja i tym samym to szkolenie jest świetną okazją do doskonalenia pływalności nurka i swobodnego zawiśnięcia w toni. Każdy nurek wie jak jest to ważne i potrzebne aby czerpać przyjemność z eksploracji podwodnego świata. Przedstawione na tym szkoleniu techniki pozwolą Ci osiągnąć perfekcyjną pływalność, która jest niezbędna chociażby przy wykonywaniu zdjęć pod wodą lecz również pozwoli Ci naturalne. Perfekcyjna pływalność to klucz do eksploracji podwodnego świata relaksując się i jednocześnie pozwala oszczędzać gaz, którym oddychamy, chronić podwodne środowisko.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat specjalizacji . Organizacja SSI zalicza tą specjalizację jako kolejny etap rozwoju na ścieżce kariery nurkowej do poziomu Speciality Diver, AOWD .

  • Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat specjalizacji. Organizacja SSI zalicza tą specjalizację jako kolejny etap rozwoju na ścieżce kariery nurkowej
  • Szkolenie to dedykowane jest dla osób z OWD

Wymagania wstępne:

  • Posiadanie skończonego kursu Open Water Diver

Wybierz miejsce swojego szkolenia

Wody otwarte
(np. Honoratka)

900 zł

🤿 cyfrowe podręczniki Advanced Adventurer SSI

🤿 zajęcia teoretyczne

🤿 część praktyczna w wodzie, minimum 2 nurkowania

🤿 certyfikat organizacji SSI w wersji elektronicznej

🤿 możliwość transportu busem nurkowym

* Cena nie zawiera: opłaty za bazę nurkową (około 40-50 zł za dzień) oraz kosztów dojazdów i noclegów